سٿري ڏيکاريو

ڪو به شين پنهنجي چونڊ سميلن ڏٺا هئا.